Aktuellt projekt: Combiflex 4420 E2-ventil i brunn installeras i Jönköping

I det pågående VA-förnyelsearbetet i Jönköping innefattar en del att trygga det prioriterade huvudvattennätet. Under arbetet fann man en knutpunkt dit ett nytt exploateringsområde kommer att kopplas och en ny överföringsledning kommer att anslutas till det befintliga huvudvattennätet för ett område på Huskvarnas höjder.

Det blev ett helt naturligt val att installera en Hawle Combi ventil med fyrvägskorsning för att styra flödena och dessutom med funktionen att spola i dessa olika riktningar. En av styrkorna i hela projektet är möjligheten att även i framtiden kunna installera olika typer av mätningsutrustning när behov uppstår.

Bilder med brunn - Uponor Infra AB, foto: Einar Linno

4420 E2 Combiflex ventil >

nyhet_jonkoping_1_L.png  nyhet_jonkoping_2_L.png  nyhet_jonkoping_3_L.png  nyhet_jonkoping_4_L.png

projektnyhet_EL.pngFör mer information, kontakta Einar Linno, säljare syd, 070-588 08 28.

2018-05-03 12:59:13
Hawle
Nova Sira
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png