Aktuellt projekt: Del av huvudvattenledning byts ut i Trollhättan

Efter flera läckage i en gammal sentabledning DN 700 blev det dags att byta ut delar av ledningen. Rörsträckan ersattes med PE-rör i dy 710. Till projektet levererade Belos ventiler från Hawle och kopplingar från Viking Johnson. Arbetet utfördes av Peab.

Dimensionerna på ventilerna som nu är på plats är i DN 600. Då PE-röret har 710 mm i ytterdiameter blir innerdiametern på den nyanlagda ledningen nästan samma genom hela ventilpaketet, d.v.s. DN 600. Detta kunde utföras tack vare Belos universalkoppling UltraGrip med spännvidd 676–726 mm på kopplingens sida med muff och DN 600 på sidan med fläns.

Slussventil >     Flänskoppling UltraGrip >    Belos ventiler >     Belos kopplingar >  

nyhet_hl_Trollhattan1_L.jpg   nyhet_hl_Trollhattan2_L.jpg   nyhet_hl_Trollhattan3_L.jpg

Hawle
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
Acuster
logo_recanati.png