En hållbar arbetsmiljö med Belos teleskopiska brandpost

Belos_banner_5070_1920x400.jpg

Brandpost nr 5070 är teleskopisk för enkel anpassning till aktuellt läggningsdjup och förenklar arbetet vid behov av framtida justeringar. Brandposten har ett fritt flöde och överträffar gällande EN-norm 14339 med mycket stor marginal. Tack vare det fria utloppet kan ledningsnät bli åtkomligt genom brandposten när den är trycklös - mycket praktiskt vid rörinspektion, vattentester m.m.
Hela konstruktionen är anpassad för ett max arbetstryck på 16 bar och alla ingående delar med mediakontakt är korrosionsneutrala. Den kan förses med dragsäker koppling för PE/PVC typ SYSTEM2000, för segjärnsrör eller pe-ända för svetsning.
En självdränerande brandpost utan ventilarrangemang säkerställer en lång, problemfri och hållbar drift!

Teleskopisk brandpost 5070 >

Tillbehör >

För närmare information, ring oss på 018-67 67 80, eller kontakta Din säljare i Din region >

Hawle
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png