Projekt: Nylagd ledning kopplas till befintligt nät i Grebbestad

Efter omläggning av en äldre ledningssträcka blev det dags för Tanums kommun att koppla ihop den nylagda vattenledningen i PE dy 110 med det befintliga nätet. Anslutningen gjordes under en vanligtvis hårt trafikerad väg, mot ett PVC-rör dy 160 som i sin tur ligger inuti ett skyddsrör av segjärn. Arbetsmomentet blev komplicerat och risken hög att skada PVC-röret eftersom man blev tvungen att kapa bort en bit av segjärnsröret för att komma åt PVC-röret.

Att frilägga PVC-röret tog drygt två timmar och anborrningen ca 30 minuter, med montering av anborrnings-T-rör och ventil inräknat. Hela installationen tills avsättningen var trycksatt och klar tog endast tre timmar, trots svår åtkomst till PVC-röret!
Arbetet utfördes av Tekniska Förvaltningen på Tanums kommun.

Anborrningskoppling 5230 HAKU >

nyhet_grebbestad.jpg

projektnyhet_MH.pngFör mer information, kontakta Michael Holmström, säljare väst, 070-870 07 03.

Hawle
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png