Projekt: Skellefteå får ny vattenförsörjning

I augusti 2016 startade NCC byggnation av ny vattenförsörjning åt 45.000 personer i Skellefteå kommun med omkringliggande samhällen. Projektet är ett samverkanprojekt och en del har Skellefteå kommun utfört i eget regi.

Hawle System2000 ventiler DN 315 och UltraGrip skarvkoppling har använts vid inväxling på gjutjärnsledning från Slinds vattenverk för att kunna koppla ihop det med det nya vattenverket i Medle. Till kommunens inväxling på befintlig ledning ner mot Skelleftehamn används Hawle E2 ventil DN 400.
Projektet har utförts enligt tidplan och verket provkörs under hösten 2018. Drifttagning beräknas ske i början av 2019 efter godkänd intrimning och provdrift.

Belos slussventiler >   Belos skarvkopplingar >    

Skelleftea_1_L.jpg  Skelleftea_2_L.jpg  Skelleftea_3_L.jpg

projektnyhet_ME.pngFör mer information, kontakta Morgan Edström, säljare norr, 070-626 61 63.

Hawle
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png