Projekt: Ventilkryss i Partille får nya Hawle avstängningsventiler

En åtgärd på ett ventilkryss i Partille kommun i början på mars ledde till att 3 st äldre befintliga ventiler behövde bytas ut till Hawle slussventiler. Detta skedde på en DN 200 segjärnsledning i en vägkorsning. I egen verkstad monterades de nya ventilerna ihop med T-rör i PE och allt transporterade därefter ut till arbetsplatsen. Paketet skarvades ihop med Synoflex universalkopplingar. Arbetet utfördes i egen regi av kommunen.

Hawle slussventiler >

nyhet_ventilkryss_partille.jpgprojektnyhet_MH.pngFör mer information, kontakta Michael Holmström, säljare väst, 070-870 07 03.

Hawle
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png