Kunder

Grossister

Tillgängligheten till vårt produktsortiment säkerställs ytterligare genom våra grossister som samordnar, lagerhåller och distribuerar våra produkter efter flera års gott samarbete.

Kommuner

Delar av vår försäljning går till nästan varje kommun i landet - som ansvarar för invånarnas vattenförsörjning och avloppetsskötsel. Vi arbetar med samtliga berörda avdelningar inom en kommun. Målsättningen är att standardisera våra produkter.

Entreprenörer

Kommuner anlitar ofta entreprenörer för VA-arbeten. Entreprenören använder vanligtvis vad som föreskrivs i kommunens planer men har också möjlighet att själv påverka valet av inköp.

Konsulter

Våra konsulter spelar en strategisk roll när det gäller slutanvändarens val av material. Vårt arbete är att Belos sortiment motsvarar det som efterfrågas från ritningar och övriga handlingar.

Industri

Historiskt sett har industrisektorn fått stå tillbaka för den kommunala sektorn men är en intressant kundgrupp eftersom upphandlingsförfarandet skiljer sig mellan offentlig och privat sektor.

Hawle
Nova Sira
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png