Vår vision

En vision som engagerar

"Det sägs att jorden till 3/4 består av vatten (och avlopp)."
Om ovanstående är sant så borde Belos vara ett mycket betydelsefullt företag. Det tycker åtminstone vi. Vårt verksamhetsområde är nämligen försäljning av armaturer för vatten och avlopp till kommuner, entreprenörer och industriföretag via grossister.

Under 90-talet har vi på Belos skaffat oss ett mycket gott renommé som seriös och väl fungerande leverantör av VA-armatur på den svenska marknaden. Detta har i sin tur lett till ökade marknadsandelar och gjort oss till marknadsledande inom vår nisch. 
Under 2000-talet höjde vi vår ambitionsnivå och satte nya mål för att klara kraven i det allt intensivare och snabbare informationssamhället. Vi gjorde framsteg med hjälp av hög kvalitet hos leverantörer och på produkter, aggressiv marknadsföring, tillgänglighet vad gäller produkter och personal, kunskap och hög servicegrad.
Under 2010-talet ökade ambitionsnivån ytterligare för att möta förändringarna i informationens tidsanda. Vi vet att villkoren och arbetsmetoderna ständigt förändras i och med Sveriges internationalisering även för oss som säljer VA-armatur.

"Vi står väl rustade för framtiden med en marknadsorienterad rörelse i ett modernt företag."

 

Vi går på vatten om det behövs

Det personliga engagemanget från var och en inom såväl personal som företagsledning är nyckeln till vår framgång. Goda föresatser och idéer hjälper föga om man saknar uthållighet och förmåga att nå resultat. Vi på Belos är lyckligt lottade som fått arbeta med leverantörer med samma inställning som vi själva. Leverantörer med produkter som leder utvecklingen framåt och håller hög kvalitet. Vi vill på alla sätt förmedla våra ambitioner och dina fördelar med oss som VA-leverantör. Vår förhoppning är att du även i framtiden ger oss på Belos förtroendet att vara din leverantör.

 

Vi har allt under ett tak

Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av de bästa VA-produkter som finns att tillgå i Europa idag. Genom ett fungerande och väl utbyggt samarbete med våra underleverantörer får vi och våra grossister del av den specifika produktkompetens som de olika tillverkarna besitter. Kunskaper som vi också vill förmedla till slutanvändarna. Vi har allt under ett tak - och vi menar allt.

Hawle
Nova Sira
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png