Klafflucka 6.4.1

Tillverkare:WEY

Industri Belos AB, Axel Johanssons gata 4-6, 751 38 Uppsala, Tel. 018-67 67 80, Fax. , E-post: info@belos.se, Order: order@belos.se