4000 E3 Slussventil av segjärn med flänsar

Försedd med kullager i ventilhals (fr.o.m. DN 250). Mycket lätt manövrerad även på lång sikt. Skyddsbarriär av PE mot lager- och transportskador. Överdimensionerad kägelmutter för högsta styrka. Enkel anpassning för manöverdon. Robust och tålig konstruktion.
• Flänsborrning enligt EN 1092-2, annan borrning på förfrågan.
• Går att förse med hydrauliskt eller elektriskt manöverdon.
• Återanvändbara skyddslock i flänsändar.

Hawle_garanti_10.jpg

Artikelnr:4000
Tillverkare:Hawle

Produktvarianter

Artikelnr/RSKnr Artikel Storlek
4000 4296526 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 50
4000 4296527 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 65
4000 4296528 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 80
4000 4296529 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 100
4000 4296530 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 125
4000 4296531 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 150
4000 4296532 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 200
4000 4296533 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 250
4000 4296534 E3 Slussventil av segjärn med flänsar 300

Industri Belos AB, Axel Johanssons gata 4-6, 751 38 Uppsala, Tel. 018-67 67 80, Fax. , E-post: , Order: