Hawle korrosionsskydd egenskaper

 

Allmän information
Det epoxipulver som används som korrosionsskydd av ventiler och kopplingar m m hos E. HAWLE Armaturenwerke GmbH, är tillverkat av Akzo Nobel, som är en av Europas största tillverkare av denna typ av produkter.

• RT 9000 R4 är en pulverepoxi och finns i färgerna blått, grått, svart, grönt och rött.
• Materialet är baserat på en epoxiharts som är förstärkt med en basisk härdare.
• RT 9000 R4 är det optimala valet vid förekomst av vinklar och vrår i ventiler och kopplingar
• RT 9000 R4 är utvecklat för att ta tillvara fördelarna med avtagande viskositet med den anpassade fuktighet som förekommer vid beläggning av förvärmda produkter.
• Produkten är självtäckande om den förvärmda temperaturen är mellan 180-250oC, och med en tillräcklig värmekapacitet hos produkten genom en minimerad godstjocklek om min. 6 mm.

Förbehandling
Det är mycket viktigt att produkterna håller hög renlighet vid beläggningen, och föroreningar får ej förekomma vid ytbeläggning med RT 9000 R4. Följande ämnen har separerande verkan:

• grafit (rester från gjutningen)
• rost, damm, stoft, järnoxid
• oljor, fett
• avfuktad fosfat (< 160 grader)

Fysiologiska förhållanden
RT 9000 R4 är tillverkat av fysiologiskt ofarligt råmaterial, helt fritt från lösnings-medel. Material som innehåller bly, kadmium, kvicksilver eller arsenik används ej i RT 9000 R4. Materialet är testat av WRC och Hygieniska Institutet i Gelsenkirchen samt av Engler-Bunte Institutet, och är godkänt för livsmedelstransport.

Tekniska egenskaper hos RT 9000 R4
• 100% elektrisk isolation av belagd yta
• Slaghållfasthet, genom elasticitet och hög formbarhet uppnås god slaghållfasthet
• Täckning av kanter är min. 70% jämfört med tjockleken på släta ytor
• Inga hårfina sprickor i beläggningen orsakade av slag eller stötar tack vare formbarheten
• Epoxibeläggningen är helt fri från porer
• Vidhäftningshållfasthet mellan 15-32 N/mm2 (testmetod ISO 4624)
• Ojämnheter från ytan på gjutgodset överförs ej tack vare tillräcklig tjocklek på beläggningen, och en slät och jämn yta motverkar påväxt
• Möjligt att bättra på skadade ställen, även under kalla förhållanden
• Ingen förändring av gjutgodsets struktur vid beläggningen då temperaturen vid förvärmning endast är 180-200grader
• Inga föroreningar i epoxipulvret som t ex bly, arsenik, kadmium och kvicksilver
• Epoxipulvret innehåller ej lösningsmedel
• Epoxipulvret är ej giftigt (dvs ofarligt)
• Godkänt för livsmedelshantering med testcertifikat
• Mikrobiologiskt oskadligt och säker för applikationer med dricksvatten

Hawle
Nova Sira
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png