Reparationsmuff i dubbelbandsutförande, BTR

Artikelnr: 3201
Tillverkare: Andronaco s.a.s.

Robust konstruktion. Enkel montering.

Artikelnr/RSKnr
Artikel
Storlek
3201 1033406
Reparationsmuff i dubbelbandsutförande YD 88-110 mm
L=190, typ F 201
3202 1033414
Reparationsmuff (rör YD 88-110 mm   3")
L=254, typ F 202
3203 1033415
Reparationsmuff (rör YD 88-110 mm   3")
L=317, typ F 203
3204 -
Reparationsmuff (rör YD 88-110 mm   3")
L=381, typ F 204
3205 -
Reparationsmuff (rör YD 88-110 mm   3")
L=508, typ F 205
3206 -
Reparationsmuff (rör YD 88-110 mm   3")
L=762, typ F 206
3207 1033448
Reparationsmuff (rör YD 108-128 mm   4")
L=190, typ F 207
3208 1033455
Reparationsmuff (rör YD 108-128 mm   4")
L=254, typ F 208
3209 1033456
Reparationsmuff (rör YD 108-128 mm   4")
L=317, typ F 209
3210 1033367
Reparationsmuff (rör YD 108-128 mm   4")
L=381, typ F 210
-
Reparationsmuff (rör YD 108-128 mm   4")
L=508, typ F 211
-
Reparationsmuff (rör YD 108-128 mm   4")
L=762, typ F 212
3213 -
Reparationsmuff (rör YD 119-140 mm   5")
L=190, typ F 213
3214 1033368
Reparationsmuff (rör YD 119-140 mm   5")
L=254, typ F 214
3215 1033369
Reparationsmuff (rör YD 119-140 mm   5")
L=317, typ F 215
3216 1033370
Reparationsmuff (rör YD 119-140 mm   5")
L=381, typ F 216
-
Reparationsmuff (rör YD 119-140 mm   5")
L=508, typ F 217
-
Reparationsmuff (rör YD 119-140 mm   5")
L=762, typ F 218
3219 -
Reparationsmuff (rör YD 139-160 mm   5")
L=190, typ F 219
3220 1033371
Reparationsmuff (rör YD 139-160 mm   5")
L=254, typ F 220
3221 1033372
Reparationsmuff (rör YD 139-160 mm   5")
L=317, typ F 221
3222 1033373
Reparationsmuff (rör YD 139-160 mm   5")
L=381, typ F 222
3223 -
Reparationsmuff (rör YD 139-160 mm   5")
L=508, typ F 223
3224 -
Reparationsmuff (rör YD 139-160 mm   5")
L=762, typ F 224
3225 1033471
Reparationsmuff (rör YD 158-180 mm   6")
L=190, typ F 225
3226 1033489
Reparationsmuff (rör YD 158-180 mm   6")
L=254, typ F 226
3227 1033497
Reparationsmuff (rör YD 158-180 mm   6")
L=317, typ F 227
3228 1033374
Reparationsmuff (rör YD 158-180 mm   6")
L=381, typ F 228
3229 -
Reparationsmuff (rör YD 158-180 mm   6")
L=508, typ F 229
3230 -
Reparationsmuff (rör YD 158-180 mm   6")
L=762, typ F 230
3231 -
Reparationsmuff (rör YD 168-189 mm   6"-7")
L=190, typ F 231
3232 1033375
Reparationsmuff (rör YD 168-189 mm   6"-7")
L=254, typ F 232
3233 1030568
Reparationsmuff (rör YD 168-189 mm   6"-7")
L=317, typ F 233
3234 1033249
Reparationsmuff (rör YD 168-189 mm   6"-7")
L=381, typ F 234
3235 -
Reparationsmuff (rör YD 168-189 mm   6"-7")
L=508, typ F 235
-
Reparationsmuff (rör YD 168-189 mm   6"-7")
L=762, typ F 236
3237 -
Reparationsmuff (rör YD 171-192 mm   6"-7")
L=190, typ F 237
3238 1033376
Reparationsmuff (rör YD 171-192 mm   6"-7")
L=254, typ F 238
3239 1033377
Reparationsmuff (rör YD 171-192 mm   6"-7")
L=317, typ F 239
3240 1033378
Reparationsmuff (rör YD 171-192 mm   6"-7")
L=381, typ F 240
-
Reparationsmuff (rör YD 171-192 mm   6"-7")
L=508, typ F 241
-
Reparationsmuff (rör YD 171-192 mm   6"-7")
L=762, typ F 242
3243 -
Reparationsmuff (rör YD 195-217 mm   8")
L=190, typ F 243
3244 1033250
Reparationsmuff (rör YD 195-217 mm   8")
L=254, typ F 244
3245 1033251
Reparationsmuff (rör YD 195-217 mm   8")
L=317, typ F 245
3246 1033252
Reparationsmuff (rör YD 195-217 mm   8")
L=381, typ F 246
3247 -
Reparationsmuff (rör YD 195-217 mm   8")
L=508, typ F 247
3248 -
Reparationsmuff (rör YD 195-217 mm   8")
L=762, typ F 248
3249 1033539
Reparationsmuff (rör YD 216-238 mm   8")
L=190, typ F 249
3250 1033513
Reparationsmuff (rör YD 216-238 mm   8")
L=254, typ F 250
3251 1033521
Reparationsmuff (rör YD 216-238 mm   8")
L=317, typ F 251
3252 1033253
Reparationsmuff (rör YD 216-238 mm   8")
L=381, typ F 252
3253 -
Reparationsmuff (rör YD 216-238 mm   8")
L=508, typ F 253
3254 -
Reparationsmuff (rör YD 216-238 mm   8")
L=762, typ F 254
3255 -
Reparationsmuff (rör YD 225-246 mm   9")
L=190, typ F 255
3256 1033254
Reparationsmuff (rör YD 225-246 mm   9")
L=254, typ F 256
3257 1033255
Reparationsmuff (rör YD 225-246 mm   9")
L=317, typ F 257
3258 1033256
Reparationsmuff (rör YD 225-246 mm   9")
L=381, typ F 258
-
Reparationsmuff (rör YD 225-246 mm   9")
L=508, typ F 259
-
Reparationsmuff (rör YD 225-246 mm   9")
L=762, typ F 260
3105 -
Reparationsmuff (rör YD 248-271 mm)
L=381, typ F 1050
3461 1033547
Reparationsmuff (rör YD 273-293 mm   10")
L=254, typ F 461
3462 1033554
Reparationsmuff (rör YD 273-293 mm   10")
L=381, typ F 462
3463 1033284
Reparationsmuff (rör YD 273-293 mm   10")
L=508, typ F 463
-
Reparationsmuff (rör YD 273-293 mm   10")
L=762, typ F 464
3465 1033285
Reparationsmuff (rör YD 282-302 mm   11")
L=254, typ F 465
3466 1033286
Reparationsmuff (rör YD 282-302 mm   11")
L=381, typ F 466
-
Reparationsmuff (rör YD 282-302 mm   11")
L=508, typ F 467
-
Reparationsmuff (rör YD 282-302 mm   11")
L=762, typ F 468
3469 1033287
Reparationsmuff (rör YD 295-315 mm   12")
L=254, typ F 469
3470 1033288
Reparationsmuff (rör YD 295-315 mm   12")
L=381, typ F 470
3471 -
Reparationsmuff (rör YD 295-315 mm   12")
L=508, typ F 471
-
Reparationsmuff (rör YD 295-315 mm   12")
L=762, typ F 472
3473 1033381
Reparationsmuff (rör YD 314-334 mm   12")
L=254, typ F 473
3474 1033366
Reparationsmuff (rör YD 314-334 mm   12")
L=381, typ F 474
3475 -
Reparationsmuff (rör YD 314-334 mm   12")
L=508, typ F 475
3476 -
Reparationsmuff (rör YD 314-334 mm   12")
L=762, typ F 476
3477 1033289
Reparationsmuff (rör YD 324-344 mm   12")
L=254, typ F 477
3478 1033296
Reparationsmuff (rör YD 324-344 mm   12")
L=381, typ F 478
3479 1033290
Reparationsmuff (rör YD 324-344 mm   12")
L=508, typ F 479
3480 -
Reparationsmuff (rör YD 324-344 mm   12")
L=762, typ F 480
3481 1033291
Reparationsmuff (rör YD 335-355 mm   13 ½"-14")
L=254, typ F 481
3482 1033292
Reparationsmuff (rör YD 335-355 mm   13 ½"-14")
L=381, typ F 482
3483 1033293
Reparationsmuff (rör YD 335-355 mm   13 ½"-14")
L=508, typ F 483
3484 -
Reparationsmuff (rör YD 335-355 mm   13 ½"-14")
L=762, typ F 484
-
Reparationsmuff (rör YD 347-367 mm   13½"-14")
L=254, typ F 485
3486 1033294
Reparationsmuff (rör YD 347-367 mm   13½"-14")
L=381, typ F 486
3487 1033295
Reparationsmuff (rör YD 347-367 mm   13½"-14")
L=508, typ F 487
-
Reparationsmuff (rör YD 347-367 mm   13½"-14")
L=762, typ F 488
3277 1030550
Reparationsmuff (rör YD 365-385 mm   14")
L=254, typ F 277
3278 1033257
Reparationsmuff (rör YD 365-385 mm   14")
L=381, typ F 278
3279 1033258
Reparationsmuff (rör YD 365-385 mm   14")
L=508, typ F 279
-
Reparationsmuff (rör YD 365-385 mm   14")
L=762, typ F 280
3281 -
Reparationsmuff (rör YD 382-402 mm   15"), ISO 400
L=254, typ F 281
3282 1033259
Reparationsmuff (rör YD 382-402 mm   15"), ISO 400
L=381, typ F 282
3283 1033260
Reparationsmuff (rör YD 382-402 mm   15
L=508, typ F 283
3284 -
Reparationsmuff (rör YD 382-402 mm   15"), ISO 400
L=762, typ F 284
3285 -
Reparationsmuff (rör YD 401-421 mm   16")
L=254, typ F 285
3286 1033261
Reparationsmuff (rör YD 401-421 mm   16")
L=381, typ F 286
3287 1033262
Reparationsmuff (rör YD 401-421 mm   16")
L=508, typ F 287
3288 -
Reparationsmuff (rör YD 401-421 mm   16")
L=762, typ F 288
3289 -
Reparationsmuff (rör YD 404-424 mm   16")
L=254, typ F 289
3290 -
Reparationsmuff (rör YD 404-424 mm   16")
L=381, typ F 290
3291 1033263
Reparationsmuff (rör YD 404-424 mm   16")
L=508, typ F 291
3292 -
Reparationsmuff (rör YD 404-424 mm   16")
L=762, typ F 292
3293 1030576
Reparationsmuff (rör YD 420-440 mm   16")
L=254, typ F 293
3294 1033379
Reparationsmuff (rör YD 420-440 mm   16")
L=381, typ F 294
3295 1033365
Reparationsmuff (rör YD 420-440 mm   16")
L=508, typ F 295
3296 -
Reparationsmuff (rör YD 420-440 mm   16")
L=762, typ F 296
-
Reparationsmuff (rör YD 435-455 mm   17"), ISO 450
L=254, typ F 297
3298 -
Reparationsmuff (rör YD 435-455 mm   17"), ISO 451
L=381, typ F 298
3299 1033264
Reparationsmuff (rör YD 435-455 mm   17")
L=508, typ F 299
-
Reparationsmuff (rör YD 435-455 mm   17"), ISO 453
L=762, typ F 300
-
Reparationsmuff (rör YD 450-470 mm   18"), ISO 450
L=254, typ F 301
3302 -
Reparationsmuff (rör YD 450-470 mm   18"), ISO 451
L=381, typ F 302
3303 1033265
Reparationsmuff (rör YD 450-470 mm   18"), ISO 452
L=508, typ F 303
-
Reparationsmuff (rör YD 450-470 mm   18"), ISO 453
L=762, typ F 304
-
Reparationsmuff (rör YD 452-472 mm   18"), ISO 450
L=254, typ F 305
3306 -
Reparationsmuff (rör YD 452-472 mm   18"), ISO 451
L=381, typ F 306
3307 1033266
Reparationsmuff (rör YD 452-472 mm   18"), ISO 452
L=508, typ F 307
-
Reparationsmuff (rör YD 452-472 mm   18"), ISO 453
L=762, typ F 308
-
Reparationsmuff (rör YD 468-488 mm   18"-19"), ISO 450
L=254, typ F 309
3310 -
Reparationsmuff (rör YD 468-488 mm   18"-19"), ISO 451
L=381, typ F 310
3311 1033267
Reparationsmuff (rör YD 468-488 mm   18"-19"), ISO 452
L=508, typ F 311
-
Reparationsmuff (rör YD 468-488 mm   18"-19"), ISO 453
L=762, typ F 312
-
Reparationsmuff (rör YD 488-508 mm   19"), ISO 500
L=254, typ F 313
3314 1030478
Reparationsmuff (rör YD 488-508 mm   19"), ISO 501
L=381, typ F 314
3315 1033268
Reparationsmuff (rör YD 488-508 mm   19"), ISO 502
L=508, typ F 315
-
Reparationsmuff (rör YD 488-508 mm   19"), ISO 503
L=762, typ F 316
3317 -
Reparationsmuff (rör YD 505-525 mm   21")
L=254, typ F 317
3318 -
Reparationsmuff (rör YD 505-525 mm   21")
L=381, typ F 318
33191033269
Reparationsmuff (rör YD 505-525 mm   21")
L=508, typ F 319
-
Reparationsmuff (rör YD 505-525 mm   21")
L=762, typ F 320
-
Reparationsmuff (rör YD 525-545 mm   21")
L=254, typ F 321
3322 1030479
Reparationsmuff (rör YD 525-545 mm   21")
L=381, typ F 322
3323 1033270
Reparationsmuff (rör YD 525-545 mm   21")
L=508, typ F 323
-
Reparationsmuff (rör YD 525-545 mm   21")
L=762, typ F 324
3325 -
Reparationsmuff (rör YD 546-566 mm   21")
L=254, typ F 325
3326 -
Reparationsmuff (rör YD 546-566 mm   21")
L=381, typ F 326
3327 1033271
Reparationsmuff (rör YD 546-566 mm   21")
L=508, typ F 327
-
Reparationsmuff (rör YD 546-566 mm   21")
L=762, typ F 328
-
Reparationsmuff (rör YD 561-581 mm   22")
L=254, typ F 329
3330 -
Reparationsmuff (rör YD 561-581 mm   22")
L=381, typ F 330
3331 1033272
Reparationsmuff (rör YD 561-581 mm   22")
L=508, typ F 331
3332 -
Reparationsmuff (rör YD 561-581 mm   22")
L=762, typ F 332
-
Reparationsmuff (rör YD 581-601 mm   23")
L=254, typ F 333
-
Reparationsmuff (rör YD 581-601 mm   23")
L=381, typ F 334
3335 1033273
Reparationsmuff (rör YD 581-601 mm   23")
L=508, typ F 335
3336 -
Reparationsmuff (rör YD 581-601 mm   23")
L=762, typ F 336
3351 -
Reparationsmuff (rör YD 591-620 mm   23")
L=254, typ F 351
3352 -
Reparationsmuff (rör YD 591-620 mm   23")
L=381, typ F 352
3353 1033274
Reparationsmuff (rör YD 591-620 mm   23")
L=508, typ F 353
3354 -
Reparationsmuff (rör YD 591-620 mm   23")
L=762, typ F 354
-
Reparationsmuff (rör YD 619-648 mm   24")
L=254, typ F 355
-
Reparationsmuff (rör YD 619-648 mm   24")
L=381, typ F 356
3357 1033275
Reparationsmuff (rör YD 619-648 mm   24")
L=508, typ F 357
3358 -
Reparationsmuff (rör YD 619-648 mm   24")
L=762, typ F 358
-
Reparationsmuff (rör YD 652-681 mm   26")
L=254, typ F 359
-
Reparationsmuff (rör YD 652-681 mm   26")
L=381, typ F 360
3361 1033276
Reparationsmuff (rör YD 652-681 mm   26")
L=508, typ F 361
-
Reparationsmuff (rör YD 652-681 mm   26")
L=762, typ F 362
-
Reparationsmuff (rör YD 672-701 mm   26"-27")
L=254, typ F 363
-
Reparationsmuff (rör YD 672-701 mm   26"-27")
L=381, typ F 364
3365 1033277
Reparationsmuff (rör YD 672-701 mm   26"-27")
L=508, typ F 365
-
Reparationsmuff (rör YD 672-701 mm   26"-27")
L=762, typ F 366
3367 -
Reparationsmuff (rör YD 702-731 mm   28")
L=254, typ F 367
-
Reparationsmuff (rör YD 702-731 mm   28")
L=381, typ F 368
3369 1033278
Reparationsmuff (rör YD 702-731 mm   28")
L=508, typ F 369
-
Reparationsmuff (rör YD 702-731 mm   28")
L=762, typ F 370
-
Reparationsmuff (rör YD 729-758 mm   29")
L=254, typ F 371
-
Reparationsmuff (rör YD 729-758 mm   29")
L=381, typ F 372
3373 1033279
Reparationsmuff (rör YD 729-758 mm   29")
L=508, typ F 373
-
Reparationsmuff (rör YD 729-758 mm   29")
L=762, typ F 374
-
Reparationsmuff (rör YD 752-781 mm   29"-30")
L=254, typ F 375
-
Reparationsmuff (rör YD 752-781 mm   29"-30")
L=381, typ F 376
3377 1033280
Reparationsmuff (rör YD 752-781 mm   29"-30")
L=508, typ F 377
-
Reparationsmuff (rör YD 752-781 mm   29"-30")
L=762, typ F 378
-
Reparationsmuff (rör YD 776-805 mm   31")
L=254, typ F 387
-
Reparationsmuff (rör YD 776-805 mm   31")
L=381, typ F 388
3389 1033283
Reparationsmuff (rör YD 776-805 mm   31")
L=508, typ F 389
-
Reparationsmuff (rör YD 776-805 mm   31")
L=762, typ F 390
-
Reparationsmuff (rör YD 787-816 mm   31")
L=254, typ F 379
3380 -
Reparationsmuff (rör YD 787-816 mm   31")
L=381, typ F 380
3381 1033281
Reparationsmuff (rör YD 787-816 mm   31")
L=508, typ F 381
-
Reparationsmuff (rör YD 787-816 mm   31")
L=762, typ F 382
-
Reparationsmuff (rör YD 848-886 mm   33"-34")
L=254, typ F 383
-
Reparationsmuff (rör YD 848-886 mm   33"-34")
L=381, typ F 384
3385 1033282
Reparationsmuff (rör YD 848-886 mm   33
L=508, typ F 385
-
Reparationsmuff (rör YD 848-886 mm   33"-34")
L=762, typ F 386
-
Reparationsmuff (rör YD 848-886 mm   33"-34")
L=1 1/4" typ -
-
Reparationsmuff (rör YD 88-108   3")
L=80, typ 254
-
Reparationsmuff (rör YD 108-128   4")
L=80, typ 317
-
Reparationsmuff (rör YD 139-160   5")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 168-189   6")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 195-217   8")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 216-238   8")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 216-238   8")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 273-293   10")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 273-293   10")
L=150, typ 444
3463 B45
Reparationsmuff (rör YD 273-293   10")
L=100, typ 508
-
Reparationsmuff (rör YD 314-334   12")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 314-334   12")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 335-355   13½"-14")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 365-385   14")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 382-402   15")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 382-402   15")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 382-402   15")
L=200, typ 508
3294 B45
Reparationsmuff (rör YD 420-440   16")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 420-440   16")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 420-440   16")
L=200, typ 508
-
Reparationsmuff (rör YD 450-470   18")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 450-470   18")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 450-470   18")
L=200, typ 508
-
Reparationsmuff (rör YD 468-488   18"-19")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 468-488   18"-19")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 468-488   18"-19")
L=200, typ 508
-
Reparationsmuff (rör YD 488-508   19")
L=100, typ 381
-
Reparationsmuff (rör YD 488-508   19")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 488-508   19")
L=200, typ 508
-
Reparationsmuff (rör YD 530-560   21")
L=100, typ 381
3618 B60
Reparationsmuff (rör YD 530-560   21")
L=150, typ 444
-
Reparationsmuff (rör YD 530-560   21")
L=200, typ 508

Frågor på CAD/BIM

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med svar.


Frågor på produkten?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med svar på dina frågor.


Hawle
Nova Sira
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png