Om oss

Industri Belos AB är ett distributionsföretag som köper VA-armatur, dvs produkter för kommunala vattendistributionsnät, samt vatten- och avloppsreningsverk från ledande tillverkare i Europa och säljer i Sverige med egen lagerhållning. Vi säljer också produkter för gasmarknaden till underhåll och nyanläggning. Med lång gedigen VA-erfarenhet och teknisk kompetens håller vi en hög servicegrad. Vi har ett komplett sortiment och våra produkter är av högsta kvalitet.

Våra kunder kan delas in i fem grupper:
Grossister, VA-konsulter och slutanvändare som kommuner, entreprenörer och industriföretag.

Industri Belos AB är ett företag inom den börsnoterade Indutradekoncernen sedan 1999.

Organisationsplan Industri Belos AB >

 

Affärsidé

Industri Belos AB skall som distrubitionsföretag täcka slutanvändarens behov av högkvalitativa och prisvärda VA-produkter från världens främsta leverantörer. Försäljningen skall ske genom grossister i Sverige. Industri Belos AB skall tillhandahålla en optimal teknisk lösning för kunden.

Miljöpolicy

Industri Belos AB skall som distributör inneha SS-EN ISO 14001:2015 godkännande och tillsammans med tillverkare skapa hög miljöstandard från tillverkning till kund.

Vi ska ha god kännedom om och följa all tillämplig miljölagstiftning samt relevant produktstandard som rör vår verksamhet.

Vi ska arbeta systematiskt för att förbättra vår egen verksamhet när det gäller energi- och resurseffektivitet, utsläpp, avfallshantering, transporter och andra relevanta miljöaspekter.

Vi ska ständigt utveckla vår kompetens och samverka med våra kunder så att vi alltid kan erbjuda den miljömässigt bästa produkten eller lösningen.

Uppförandekod

indutrade_coc_sve_2019.png

Certifikat

Industri Belos AB är ISO 9001:2015-certifierade och ISO 14001:2015-certifierade. Industri Belos AB är anslutna till näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar - FTI samt till Retursystem Byggpall. Vi stödjer Kriminellas Revansch i Samhället - KRIS. Vi stödjer Barnens Rätt i Samhället - BRIS. Vi stödjer även Missing People Sweden.

ISO9001_2015.JPG  ISO14001_2015.JPG  BRIS 2022 Byggpall_logo.jpg

Hawle
Nova Sira
Andronaco
Wey
Tierps järnbruk
logo_recanati.png
logo_trm.png